Printed from www.primodanmark.dk
Risikostyring vinder frem
Printervenlig udgave
Flere og flere danske virksomheder tager risikostyring til sig (DK, 2004)

Center for Virksomhedsudvikling og Ledelsesteknologi under CBS og konsulenthuset A2 står - i samarbejde med EIRM Network - bag en undersøgelse omkring hvor langt de danske virksomheder er kommet i deres arbejde med strategisk risikostyring.

Uddrag:

53% af de deltagende virksomheder og organisationer har inden for de sidste 5 år oplevet væsentlige forretningsmæssige ”overraskelser” i deres forretning. I 90% af tilfældene kendte virksomhederne til risikoen, men formåede ikke at reagere rettidigt! Forklaringen er primært, at man fandt sandsynligheden meget lille, ansvaret for aktion meget uklart, eller tiden og ressourcerne utilstrækkelige. Disse forklaringer hænger tæt sammen med det forhold, at topledelsen sjældent har haft det koordinerende ansvar for risikoarbejdet.

Undersøgelsen viser, at risikostyring bliver stadig mere strategisk og er en disciplin, som er på vej ind i de danske direktions- og bestyrelseslokaler hos en klynge af virksomheder og organisationer. Hele 90% af de adspurgte er helt enige i, at ”risikostyring kan forbedre organisationens værdi”.
Undersøgelsen viser også, at de virksomheder og organisationer, som bruger risikostyringen strategisk oplever en positiv effekt af dette.

Læs mere