Printed from www.primodanmark.dk
Risikostyring på koncernniveau i den statslige sektor
Printervenlig udgave

Ansvar for styring – vejledning om styring fra koncern til institution formidler eksisterende regler og grundlæggende krav til:

- Departementernes koncernstyring
- Mål- og resultatstyringen mellem departement og institution
- Den interne økonomistyring i institutionerne

Der gives ikke detaljerede retningslinjer for, hvordan styringen skal tilrettelægges. I stedet formidles forskellige eksempler som ministerierne kan lade sig inspirere af.

Formålet er, at tydeliggøre styringsansvaret på de tre områder, og skabe klarhed om, hvad der er egentlige krav, og hvad der er inspirationsmateriale.

Risikostyring af institutionens kerneaktiviteter er som udgangspunkt et element i institutionernes egen økonomistyring og eget ledelsesansvar. Samtidig er det dog væsentligt at være opmærksom på, hvorledes eventuelle lokale risici, herunder risici fra enkeltstående projekter, kan påvirke andre dele af hele koncernen. Departementernes tilsyn kan med fordel tilrettelægges risikobaseret med en øget opmærksomhed i perioder, hvor institutionerne gennemgår reformer, foretager ændringer af den it-mæssige understøttelse eller lignende større forandringer, der kan påvirke både økonomi og resultater i institutionerne.

Ansvar for styring – vejledning om styring fra koncern til institution afløser Effektiv opgavevaretagelse i staten fra 2003.

Læs mere på Finansministeriets hjemmeside