Printed from www.primodanmark.dk
Risikostyring i staten
Printervenlig udgave
Økonomistyrelsens vejledning om risikostyring i staten (DK, 2007)

Uddrag:


Denne vejledning er en praktisk guide til, hvordan statslige institutioner kan introducere risikostyring eller udbygge deres nuværende risikostyring. Der fokuseres på risikostyring med særligt sigte på materielle skader. Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med Deloitte.

Baggrund
Vejledningen skal ses på baggrund af omkostningsreformen og fokus på at sikre et mere styringsrelevant beslutningsgrundlag. I "Omkostningsprincipper for statens selvforsikring" (januar 2006) anbefaler Finansministeriet øget fokus på risikostyring, herunder en vejledning, og i beretning 5/03 om statens selvforsikringsordning anbefaler Rigsrevisionen, at staten registrerer skader og derigennem sikrer et overblik over omfanget heraf.

Formål
Vejledningen skal hjælpe institutionerne med at gå fra reaktiv og ad hoc-præget til mere proaktiv risikostyring. Ikke alle institutioner har brug for et komplekst risikostyringsprogram. Derfor er vejledningen også en hjælp til effektiv risikostyring på forskellige ambitionsniveauer, også i mindre institutioner.


Download vejledningen her (pdf)

Læs mere om vejleningen på
http://www.oav.dk/sw1112.asp