Printed from www.primodanmark.dk
Risikostyring i danske organisationer
Printervenlig udgave
Undersøgelse blandt 160 ledere i private og offentlige organisationer (DK, 2005)
Uddrag:

Risikostyring er på dagsordenen i organisationer i mange lande, hvor bl.a. ledelseskoncepter som Enterprise Risk Management holder deres indtog. Men hvordan ser det ud i Danmark?

Vi har med en undersøgelse blandt 160 ledere i private og offentlige organisationer taget en pejling på, hvordan feltet håndteres i Danmark. Undersøgelsen viser, at risikostyring er et yderst aktuelt emne på den danske dagsorden. Også i Danmark arbejdes der aktivt med implementering af nye principper. Fokus rettes mod helhedsorienterede koncepter, der søges integreret i organisationens strategiske sammenhæng, men stadig med rod i økonomistyringens kontekst. Mange har etableret et beredskab i forhold til konkrete risikofaktorer, hvor ITsikkerhed og arbejdsmiljø står højt på listen.

Corporate Governance i sig selv spiller ikke nogen større rolle i at sætte dagsordenen. Det er organisationens udvikling, der driver værket. Behovet for effektiv risikostyring er til stede: 53% af organisationerne har fornylig oplevet mindst en større forretningsmæssig overraskelse. Undersøgelsen viser også flere markante forskelle mellem offentlige og private organisationer.

Endelig indikerer undersøgelsen et behov for ny viden, der kan føre risikostyringen fra økonomistyringens kontekst over i strategisk orienteret og videnbaseret risikoledelse.

Download undersøgelse (pdf)