Printed from www.primodanmark.dk
Risikopolitik for Odense
Printervenlig udgave
Odense Kommune har udarbejdet en politik for risikostyring

Uddrag:

Den nye politik er udarbejdet i 2005. Den angiver mål og organisering af området og kategoriserer risici ud fra en skelnen mellem centrale, decentrale og driftsrisici.

Fra centralt hold skal fastlægges en overordnet sikringspolitik med sikringskrav for de mest betydningsfulde risici. De enkelte forvaltninger har så til opgave at gennemføre og styre den praktiske planlægning af risikostyringsindsatsen.

Læs mere: Odense, politik for risikostyring