Printed from www.primodanmark.dk
Risikoledelsespolitik for Holstebro Kommune
Printervenlig udgave


Forord:

En kommune er en kompliceret virksomhed med mange medarbejdere, mange borgere/kunder og mange forskellige forretningsområder. Samtidig opererer kommunerne i et omskifteligt politisk miljø, hvor man kun kender sin økonomi og specifikke opgaveportefølje få år frem.

Man skal ikke forsøge at undgå alle risici, da nogle af dem kan vise sig at være med til udvikle virksomheden i en positiv retning. Man skal kende sine risici, så man kan se forskel på trusler og muligheder.

Kommunen udsættes i både den daglige virke og langsigtede strategiske planlægning for en lang række risici, som kan have en negativ indvirkning på virksomheden, hvis ikke der på en systematisk måde bliver taget hånd om disse.

Hvis man gør, som man altid har gjort, får man de samme resultater, som man altid har fået.

Risikoledelse er den overordnede ledelse og håndtering af de væsentligste risici, som kommunen udsættes for. Risikostyring er et element af risikoledelse; et redskab man benytter i det daglige arbejde på alle niveauer til eksempelvis at undgå skader, indbrud etc.

Download politikken (word)