Printed from www.primodanmark.dk
Risikokort over oversvømmelse går online
Printervenlig udgave

Kort over faren for oversvømmelse og kort over risikoen for oversvømmelse kan nu ses online på internettet. Kortene er resultatet af Kystdirektoratets og Naturstyrelsens implementering af EU's oversvømmelsesdirektiv.
 
Direktivets plantrin 2 omfatter udarbejdelsen af kort over faren for oversvømmelse og kort over risikoen for oversvømmelse for de 10 risikoområder, der er udpeget under direktivets plantrin 1.

 

Plantrin 2 har til formål grundigt at undersøge og analysere faren for oversvømmelse og risikoen for oversvømmelse i de udpegede områder, hvorefter resultaterne offentliggøres på kort.

 

Det drejer sig konkret om farekort, skadeskort og risikokort for Holstebro, Randers Fjord, Juelsminde, Vejle, Fredericia, Aabenraa, Odense Fjord, Korsør, Nakskov og Køge Bugt.
 
Disse kort bliver nu tilgængelige via internettet og viser blandt andet udbredelsen af en eventuel oversvømmelse, skader på bygninger og infrastruktur og den totale økonomiske skade såvel som oversvømmelsesrisikoen.

 

Oversvømmelsesrisikoen defineres som produktet af sandsynligheden for oversvømmelse og det totale økonomiske tab for hvert scenarie. Som udgangspunkt er der for hvert udpeget risikoområde lagt seks scenarier til grund.
 
Find de nye kort på Miljøministeriets hjemmeside her.

 

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet på Naturstyrelsens hjemmeside her.
 
Der findes uddybende kortmateriale på Kystdirektoratets hjemmeside her.