Printed from www.primodanmark.dk
Risikohåndtering og forebyggelse af social uro
Printervenlig udgave

Hvad er de bagvedliggende årsager til sociale risici og hvorledes kan man udvikle en praksis, der forebygger social uro? Dette var emnet ved en aktuel statuskonference i Malmø.

 

"Sociale risici" og "social uro" har i de senere år været nye temaer i de svenske kommuners risiko- og sikkerhedsarbejde. I centrum for dette arbejde i kommunerne har stået kommunernes sikkerheds- og beredskabssamordnere.

 

Konferencen var arrangeret af Malmö Högskola, Länsstyrelsen Skåne samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), og havde som baggrund bl.a. en række tidligere sociale hændelser i Malmø.

 

Til konferencen forelå to publikationer, der belyser problematikken. Forskningsrapporten "Beredskap för social kris - slutrapport om sociala risker i Skåne län", udgivet af Länsstyrelsen i Skåne  og "Att laga revor i samhällsväven - om social udsatthet och sociala risker i den postindustriella staden", udgivet af Malmö Högskola.

 

Forskerne fandt, at fokus burde forskydes fra de sociale baggrundsfaktorer til, at det i stedet bør handle om at forebygge og håndtere skader af det, som er beskyttelsesværdigt.

 

En række interessante problemstillinger blev italesat på konferencen. Har en sikkerheds- og beredskabssamordner ansat i redningstjenesten de kompetencer og den indplacering i forvaltning der skal til, for at foretage komplekse sociale analyser ?

 

Hvilke metoder og begreber bør anvendes i et arbejde med at identificere risici af social karakter? Hvorledes skal f.eks. borgerdeltagelse og social ansvarlighed indgå?

 

Flere spørgsmål tilbagestår efter konferencen:

 

  • Kan man udarbejde overordnede regionale og kommunale risiko- og sårbarhedsanalyser om sociale spørgsmål og i givet fald hvordan?
  • Hvilke roller bør forskellige forvaltninger og myndigheder have i arbejdet med sociale risici og social uro?
  • Hvordan skal dette relateres til det arbejde som idag sker i regi af socialforvaltning, redningstjeneste og politi ?

 

Nærmere information om konferencen og de nævnte publikationer kan fås hos seniorkonsulent Niels Johan juhl-Nielsen, PRIMO, njohan@juhl-nielsen.dk, 30952926.