Printed from www.primodanmark.dk
Risikofokus og risikoledelse i danske kommuner
Printervenlig udgave

Risikoledelse er en nødvendighed i offentlige organisationer. Dette er en stigende erkendelse hos topledere og beslutningstagere i danske kommuner. Stadigt mere komplekse risikoproblemstillinger kræver sammen med lovgivning, politisk fokus samt omverdenens krav et nyt perspektiv på arbejdet med risici i den offentlige sektor. Der er dog fortsat brug for såvel grundlæggende viden om og forståelse for hvad risikoledelse egentlig er og indebærer, samtidig med at der efterlyses input til den funktionelle tilgang.

Willis har i sommeren 2010 i samarbejde med PRIMO gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de danske kommuner omkring det nuværende niveau af risikofokus og –ledelse. Spørgeskemaet bestod af 19 spørgsmål omkring risikotyper, der har været de største og mest omtalte risici, som danske kommuner har diskuteret og skullet håndtere de seneste år.

Spørgeskemaundersøgelsen har til hensigt ud fra et helhedsorienteret perspektiv at identificere hvilke risici der umiddelbart anses som værende mest kritiske for de danske kommuner. Ligeledes søges det at identificere, på hvilke områder kommunerne i de forskellige regioner adskiller sig risikomæssigt eller kan benchmarke sig op imod hinanden. Resultatet foreligger hermed og er tiltænkt at kunne bruges som inspiration og udgangspunkt for en videre intern dialog om det konkrete risikobillede i den enkelte kommune.

Willis og PRIMO Danmark har tiltro til, at denne afrapportering kan bruges som inspiration for en videre konstruktiv dialog og proces i den enkelte kommune. I tilfælde af spørgsmål til undersøgelsen, henvises der til Willis.

Download rapport

Gå til vidensplatform


Download pressemeddelelse