Printed from www.primodanmark.dk
Ringkjøbing Amts Sundhedsvæsen: Patientsikkerhed
Printervenlig udgave
Debatoplægget sætter patientsikkerhed og sikkerhedskultur ind i den samlede kvalitetsudviklingsstrategi (DK, 2002)
Uddrag:

Der forekommer mange utilsigtede hændelser, som kan forebygges. Dermed kan der skabes større patientsikkerhed og spares sengedage. Vejen til at forebygge fejl og utilsigtede hændelser er hovedsagelig af holdnings-bearbejdende karakter. Der bør opbygges kulturer, hvor det er legitimt at tale om fejl og at årsagsanalysere m.h.p. at forebygge fejl og lære af forløbene. Det er ikke nok at registrere og tælle fejl og utilsigtede hændelser. Der skal foretages en systematisk analyse af de risikofyldte situationer m.h.p. at iværksætte ændringer, der kan mindske risikoen for fejl.

Patientsikkerhed i Ringkjøbing Amts Sundhedsvæsen (pdf)