Printet fra www.primodanmark.dk,
Resiliens - en begrebsafklaring

Begrebet "resiliens" har forskellige betydninger afhængig af den sammenhæng, hvori det anvendes.

 

Den svenske beredskabsstyrelse - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) - har i et aktuelt studie kortlagt, hvordan begrebet resiliens er anvendt på forskellige områder.

 

Fælles for de forskellige betydninger og sammenhænge er, at resiliens er en beskrivelse af modstandsdygtighed - evnen til på en eller anden måde at modstå og håndtere forandringer.

 

Analyse og kortlægning indgår i rapporten "Resiliens - Begreppets olika betydelser och användningsområden", publiceret august 2013. 

 

Læs rapporten her.