Printed from www.primodanmark.dk
Rekrutteringsanalyse
Printervenlig udgave
Vejledning og værktøj fra KL til udregning af personalepolitiske indsatser og prioriteringer (DK, 2007)


Uddrag:

Velkommen til KL’s værktøj som giver kommunen tal til eftertanke i forhold til de
personalepolitiske indsatser og prioriteringer.

Værktøjet indeholder to redskaber:

- Afgangsmønster, herunder demografisk udvikling
- Personaleøkonomisk værktøj, herunder beregning af rekrutteringsomkostninger

Målgruppen for afgangsmønsteret er primært ledere og medarbejdere ansat på centralt niveau i kommunen eller som har ansvaret for den overordnede personaleplanlægning og de strategiske beslutninger i forhold til personalesituationen.

Dette værktøj kan fx anvendes som en del af arbejdsgrundlaget i det politiske arbejde eller i direktionens/ledelsens overvejelser i forhold til de mulige personalemæssige tiltag.

Målgruppen for det personaleøkonomiske værktøj er både institutionsledere, og øvrige ledere, chefer, samt udviklingskonsulenter på rådhusniveau. Som leder har man mulighed for at afdække, hvad det kræves for at ændre på såvel arbejdskraftsituationen indenfor udvalgte fagområder i kommunen som på den enkelte arbejdsplads/institution.

Formålet med afgangsmønsteret er at give den enkelte kommune mulighed for at få et hurtigt overblik over personaleafgangen på hhv. lærer-, pædagog- og sosu-området, samt en viden om den demografiske udvikling i kommunen.

Download værktøj (pdf)

Læs mere om værktøjet på KL's hjemmeside