Printed from www.primodanmark.dk
Regionernes præhospitale indsats
Printervenlig udgave

Rigsrevisionen har i januar 2014 udsendt beretning om regionernes præhospitale indsats.  Beretningen handler om den hjælp, som akut syge eller tilskadekomne borgere modtager inden ankomst til sygehuset.

Regionerne har siden 2007 haft ansvar for indsatsen, som samlet set koster ca. 2,1 mia. kr. om året. Regionerne har i flere år forbedret kvaliteten i indsatsen, bl.a. ved at indføre sundheds-faglig visitation på vagtcentralerne, øget behandling af borgerne inden ankomst til sygehuset, Den Danske Kvalitetsmodel, ambulanceudbud mv.
 
Formålet med beretningen er at vurdere, om regionerne har et gennemsigtigt grundlag for at vurdere, at den sundhedsfagligt set rette hjælp sendes til borgeren til rette tid og til de lavest mulige omkostninger.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i januar 2013.

Statsrevisorerne finder det meget tilfredsstillende, at regionerne har sikret, at akut hjælp i de fleste tilfælde når frem til borgerne i rette tid.

Statsrevisorerne finder det dog utilfredsstillende, at regionerne ikke ved nok om, hvorvidt borgerne modtager den rette hjælp, og om den præhospitale indsats er tilrettelagt til lavest mulige omkostninger. Der er således ikke sikkerhed for, at borgere på tværs af regionerne får akut hjælp af tilstrækkelig høj kvalitet.

Rigsrevisionens beretning kan ses her og Statsrevisorernes bemærkninger kan ses her.