Printed from www.primodanmark.dk
Regerings strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark
Printervenlig udgave
Regeringens klimatilpasningsstrategi fokuserer på nødvendigheden af, at der sker en national tilpasning til klimaændringerne (Dk, 2008)

Klimaændringerne er en realitet, og en væsentlig del af den globale opvarmning skyldes menneskelige aktiviteter. Der er behov for en indsats på to fronter for at imødegå virkningen af menneskeskabte klimaforandringer. På den ene side er der behov for internationale og nationale aftaler, som medvirker til at reducere udledninger af drivhusgasser, og på den anden side er der behov for initiativer, som medvirker til at samfundet tilpasser sig fremtidens klima.

Regeringens klimatilpasningsstrategi fokuserer på nødvendigheden af, at der sker en national tilpasning til klimaændringerne. Allerede nu kan det på en række områder være relevant at overveje justeringer, som tager højde for den eksisterende viden om det fremtidige klima. Det gælder fx langsigtede investeringer og beslutninger i forbindelse med infrastruktur.

Det kan endvidere være relevant at tænke de forventede klimaændringer ind i planlægningen af beredskabet og i sundhedssektoren fx i forbindelse med overvågning og varsling. Klimaændringerne vil indtræde gradvist over en længere tidshorisont, og de samfundsmæssige konsekvenser af klimaændringerne vil derfor være afhængige af, hvordan samfundet løbende tilpasser fx lovgivning, infrastruktur og byggeri til de forventede ændringer i klimaet.

Download rapporten her (pdf)