Printed from www.primodanmark.dk
Regeringens plan for klimasikring
Printervenlig udgave

Regeringen er nu klar med en plan for klimasikring af Danmark. Den skal sætte rammerne, så borgerne undgår vand i kældrene, virksomheder ikke får ødelagt deres varelagre og butikker, og kommunerne ved hvilke initiativer staten kommer med.

 

Planen giver et samlet overblik over de initiativer, som staten allerede har sat i gang og de fremtidige initiativer, som skal sikre, at Danmark bliver mere robust bl.a. over for voldsommere nedbør.

 

- Denne regering har en helt ny tilgang til klimatilpasning. Vi vender tingene om og vil hellere forebygge i stedet for at rydde op efter skybruddene. Den vigtigste del af forebyggelsen er, at vi beskytter og klimatilpasser vores hjem, virksomheder og butikker mod oversvømmelse. Det har vi alle sammen et fælles ansvar for. Både staten, kommunerne, virksomhederne og borgerne, siger miljøminister Ida Auken.

 

Ni ministerier står bag handlingsplanen, som indeholder cirka 60 nye initiativer, fordelt på 5 indsatsområder.

 

Som en del af handlingsplanen har regeringen fremsat et lovforslag, der giver vandforsyninger mulighed for at etablere og finansiere nye klimatilpasningstiltag sammen med kommunerne.

 

Senest ved udgangen af 2013 skal alle kommuner i landet have udarbejdet en klimatilpasningsplan, der kan beskytte borgere og virksomheder mod følgerne af skybrud og oversvømmelse.

 

Handlingsplanen for klimasikring kan ses her

 

Miljøministeriets hjemmeside om klimatilpasning kan ses her