Printed from www.primodanmark.dk
Redningsberedskabets strukturudvalg
Printervenlig udgave

Som led i den indgåede aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 blev det besluttet at gennemføre "et udvalgsarbejde med henblik på at udarbejde et oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab. Resultatet af dette arbejde vil skulle indgå i fastlæggelsen af redningsberedskabets økonomi efter 2014." 

 

På baggrund heraf har regeringen den 11. marts 2013 nedsat Redningsberedskabets Strukturudvalg.

 

Udvalget har til opgave med udgangspunkt i Deloittes budgetanalyse fra 2012 at udarbejde
et konkret oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede beredskab, der kan påbegyndes implementeret primo 2015.

 

Udvalget organiseres med en ekstern formand og repræsentanter fra Forsvarsministeriet,
Beredskabsstyrelsen, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Justitsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Finansministeriet. Herudover inviteres repræsentanter fra KL.

 

Udvalget foretager en løbende orientering og inddragelse af en politisk følgegruppe
sammensat af repræsentanter fra forligspartierne.

 

Udvalgets oplæg til en strukturreform skal foreligge marts 2014.

 

Kommissoriet for Redningsberedskabets Strukturudvalg kan ses her.