Printed from www.primodanmark.dk
Redningsberedskabets Strukturudvalg - i bredere perspektiv
Printervenlig udgave

Redningsberedskabets Strukturudvalg har den 26/8 2014 afgivet sin rapport, med forslag til hvilke elementer der skal indgå i en fremtidig struktur samt muligheder for effektivisering.

 

I forhold til en fremtidig model anbefaler udvalget, at såvel staten som kommunerne fortsat løser opgaver i redningsberedskabet samt en videreførelse af redningsberedskabets nuværende opgaver.

 

Som en del af økonomiaftalen mellem regeringen og KL blev det aftalt, at de nuværende 86 kommunale enheder skal reduceres til maks. 20. Kommunerne skal frivilligt gå sammen i de nye enheder.

 

I rapporten opererer man med en struktur, hvor der er et basisberedskab og et overbygnings-beredskab. Basisberedskabet skal forankres i kommunerne, medens overbygningsberedskabet forankres i staten eller delvis i kommunale beredskabsenheder. Endvidere skal et sted mellem 2 og 12 nye vagtcentraler foretage disponering af beredskaberne.

 

Den samlede rapport med udvalgets konkrete anbefalinger kan ses her.

 

Forslaget forventes at lægge til grund for indgåelse af en ny politisk beredskabsaftale fra 2015.

 

PRIMO har været repræsenteret i en referencegruppe til udvalget, og har der fremført synspunkter vedr. civilsamfundets inddragelse i det samlede lokale beredskab (Den robuste kommune).

 

PRIMO afholder en minikonference herom den 8. oktober 2014 i Høje-Taastrup, i samarbejde med Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB) og KL.

 

Konferenceprogrammet for den 8. oktober 2014 kan ses her.

 

Invitation er udsendt særskilt til PRIMOs medlemmer samt til netværket for Den robuste kommune.