Printed from www.primodanmark.dk
Bred aftale om redningsberedskabet i 2013-14
Printervenlig udgave

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har indgået en aftale om det statslige redningsberedskab i Danmark.

 

Aftalen er to-årig og fastlægger rammerne for det statslige redningsberedskab og Beredskabsforbundet i 2013 og 2014.

 

Parterne er enige om at styrke arbejdet med de frivillige. Parterne er ligeledes enige om, bl.a. som følge af erfaringerne i Norge den 22. juli 2011, at styrke danske myndigheders samlede evne til at håndtere større kriser. Endelig er parterne enige om at styrke beredskabet i hele landet i forbindelse med oversvømmelser, skybrud og udslip af farlige stoffer.

 

Med aftalen gennemføres effektiviseringer for ca. 10 mio. kr. i 2013 og ca. 25 mio. kr. i 2014. Det er forventningen, at effektiviseringerne gennemføres uden mærkbare konsekvenser for redningsberedskabets opgaveløsning.

 

Derudover udvides værnepligten i beredskabet fra 6 til 9 måneder, og som følge heraf reduceres antallet af værnepligtige i beredskabet fra de nuværende 690 til 420 i aftaleperioden.

 

Som en del af aftalen vil der blive nedsat et udvalg, der skal udarbejde et oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab.

 

Aftalen om redningsberedskabet i 2013-2014 kan i sin helhed læses her.

 

Der er i 2012 gennemført en omfattende budgetanalyse af det samlede redningsberedskab, herunder det statslige og kommunale beredskab. Budgetanalysen er udarbejdet af et udvalg bestående af Forsvarsministeriet, Finansministeriet, Beredskabsstyrelsen og KL med bistand fra Deloitte.

 

Du kan læse udvalgets afrapportering og Deloittes budgetanalyse her.