Printed from www.primodanmark.dk
Redegørelse om skybruddet den 2. juli 2011
Printervenlig udgave

Institut for Beredskabsevaluering i Beredskabsstyrelsen har udgivet en redegørelse om skybruddet i Storkøbenhavn den 2. juli 2011. Redegørelsen indeholder bl.a. 10 generelle læringspunkter. 

 

De massive oversvømmelser den 2. juli krævede en omfattende og langvarig beredskabsindsats og lammede store dele af hovedstadens infrastruktur i dagevis.

 

Redegørelsen fra Institut for Beredskabsevaluering gennemgår det overordnede hændelsesforløb, konsekvenserne, indsatsen fra beredskabet samt et udvalg af de initiativer, som er gennemført, igangsat eller planlagt siden skybruddet.

 

Formålet med redegørelsen er at beskrive forløbet og identificere beredskabsfaglige læringspunkter fra hændelsen. Redegørelsen indeholder i alt 10 generelle læringspunkter, der retter sig mod alle, som kan blive involveret før, under og efter et større skybrud.

 

Blandt de 10 læringspunkter indgår bl.a., at ekstreme skybrud bør indgå som fast element ved opstilling af overordnede risikobilleder og ved helhedsorienteret beredskabsplanlægning i et bredt og tværgående samarbejde.

 

Skybrud er i sig selv kortvarige, men de afledte konsekvenser kan kræve længerevarende krisestyring og indsats, hvilket der bør tages hensyn til i beredskabsplaner mv.

 

Ved ekstreme skybrud bør myndighederne hurtigt informere borgerne og beredskabet om, hvordan de tager vare på deres egen sikkerhed og sundhed. Det gælder f.eks. information om sygdomsrisici som følge af kontakt med sammenblandet regn- og kloakvand.

 

Se alle læringspunkter og læs hele redegørelsen her.