Printed from www.primodanmark.dk
Rapport fra PRIMOs seminar
Printervenlig udgave


Vindene blæser. Og det med budskaber om globale temperaturstigninger, kraftigere storme og stigende vandstand. Klimaforandringer, som fordrer nye løsninger.

Og det var netop med sigte på at finde intelligente løsninger på klimaforandringerne, at PRIMOs seminar om klima og risikoledelse i de danske kommuner blev afholdt i Ingeniørernes Hus i København den 23. oktober 2009.

Velkomst
PRIMOs formand, Jesper Hjort, mindede i sin velkomst om, at PRIMO grundlæggende handler om, hvorledes kommunerne kan blive bedre til at håndtere usikkerhed gennem risikoledelse, hvorfor det faldt PRIMO naturligt at se på en af tidens helt store udfordringer, nemlig klimaforandringer.

Håndteringen af klimaforandringerne, mente Jesper Hjort, stiller ikke blot krav til de enkelte kommuner, men accentuerer også behovet for et øget tværgående samarbejde mellem kommunerne og private virksomheder. Ifølge Jesper Hjort vil håndteringen af klimaforandringerne i mange år fremover blive et omdrejningspunkt for udviklingen af et sådant tværgående samarbejde.

Læs hele rapporten her

Se præsentationerne fra seminaret her