Printed from www.primodanmark.dk
Produktivitetskommissionen - offentligt-privat sanmarbejde
Printervenlig udgave

Produktivitetskommissionens seneste delrapport, Analyserapport 6, Offentlig-privat samarbejde, februar 2014 sætter det offentliges samarbejde med private aktører under produktivitetslup.

Rapporten indeholder en række anbefalinger til, hvordan samarbejdet mellem offentlige og private aktører kan bidrage til at øge effektiviteten i den offentlige opgaveløsning.

I 2012 brugte statskassen og kommunerne 385 mia. kr. på offentlige serviceydelser. Lige fra vedligeholdelse af veje og rengøring til pasning af vores børn og ældre. Kun en fjerdedel blev sendt i udbud. På den måde bruger det offentlige omkring 290 mia. kr. uden at afprøve, om der findes bedre og/eller billigere løsninger. 
 
Offentlig-privat samarbejde handler ikke kun om at skabe konkurrence om opgaveløsnin-gerne, men også om at sikre en bedre videndeling mellem den offentlige og den private sektor. Rapporten viser, hvordan det kan føre til mere innovation og højere produktivitet.
 
På www.produktivitetskommissionen.dk kan man finde:
 
 - Analyserapport 6, Offentlig-privat samarbejde
-  En folder, der samler rapportens mest centrale konklusioner
-  Et faktaark, der giver et overblik over rapportens anbefalinger
-  En række indlæg fra interessenter, der har givet deres bud på, hvordan offentlig-privat
   samarbejde kan være med til at udvikle produktiviteten i den offentlige sektor
 - En casesamling, der giver aktuelle eksempler på offentlig-privat samarbejde om velfærd
 
 Rapporten er den sidste i en række af seks delrapporter. I slutningen af marts 2014
ventes Produktivitetskommissionens slutrapport, der sammenfatter kommissionens
arbejde.