Printed from www.primodanmark.dk
Prioritering af forebyggelsesindsatser
Printervenlig udgave

Når alt kommer til alt, hvilke forebyggelsesindsatser skal så prioriteres i kommunen? På KL's hjemmeside, www.KL.dk, findes nu materiale til at lave en prioriteringsøvelse i kommunalbestyrelsen, i et politisk udvalg eller fx til et borgermøde i den enkelte kommune. Materialet blev afprøvet på ”Det Sociale Temamøde d.14. – 15. maj 2009.”

Der er tre ting, der er nødvendige for at gennemføre prioriteringsøvelsen:

Der skal foretages en afgrænsning af deltagerne. Deltagerne kan være den samlede kommunalbestyrelse, et politisk udvalg i kommunen eller fx deltagere i et borgermøde.

Der skal udpeges en moderator – en person, der leder deltagerne gennem prioriteringsøvelsen.

Der skal deltage en sundhedsfaglig ekspert, der blandt andet kan belyse og perspektivere spørgsmålene fra deltagerne. Denne person kan være ansat i kommunen eller være fra en patientforening eller organisation med fokus på sundhedsområdet.

Læs mere