Printed from www.primodanmark.dk
PRIMOs høringssvar
Printervenlig udgave

PRIMOs høringssvar til Beredskabsstyrelsens projekt om andquot;Helhedsorienteret Beredskabsplanlægningandquot;.

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning til beredskabsplanlægning, under betegnelsen ”Helhedsorienteret beredskabsplanlægning” (HOB).

Vejledningen forudsættes anvendt ved kommende revisioner af den kommunale beredskabsplan, herunder ved revisionen for indeværende kommunale valgperiode.

Der lægges samtidig op til, at beredskabsplanen i højere grad skal integreres i kommunens generelle planarbejde.

Vejledningen forventes udsendt inden nytår, og Beredskabsstyrelsen vil afholde en række orienteringsmøder rundt om i landet.

Vejledningen har i efteråret 2008 været sendt i høring hos bl.a. PRIMO Danmark, som støtter intentionerne i vejledningen, men samtidig peger på at vejledningen næppe kan nå at slå igennem ved den aktuelle revision af beredskabsplanerne og derfor først må forventes at kunne få fuld gennemslagskraft i beredskabsplanerne for valgperioden 2010 - 2013.

PRIMO Danmark peger endvidere på, at HOB’en bør danne udgangspunkt for en nærmere vurdering af kommunen som omdrejningspunkt for det samlede borgernære sikkerheds- og beredskabsarbejde.

PRIMO Danmark har derudover tilkendegivet en række uddybende bemærkninger vedr. de generelle rammer og vilkår for kommunal beredskabsplanlægning.

Download høringssvar