Printed from www.primodanmark.dk
PRIMOs handleplan for 2012
Printervenlig udgave

PRIMOs bestyrelse vedtog på sit møde den 1. marts 2012 handleplanen for 2012.


Handleplanen følger i sin hovedstruktur PRIMOs strategiplan for 2010-12, og omfatter følgende 7 indsatsområder:


1. PRIMO Danmark
Generel styrkelse af foreningens virke og gennemslagskraft


2. Risikobaseret ledelse
Den kommunale direktions ansvar for risikoledelse


3. Uddannelse og formidling
Udviklingsaktiviteter i relation til uddannelse og lederuddannelse


4. "Risk lab" for kommunal risikoledelse
Udviklingsmodel til fremme af konkrete tiltag vedr. risikoledelse


5. Beredskab
Sikkerhed og beredskab i kommunal planlægning og virksomhed


6. Tryghed
Tryghed og sikkerhed i lokalsamfundet


7. Kommunikation (aktiviteten er indarbejdet under pkt. 1 og 3)


Indsatsområde 1 - 4 vedrører generel risikoledelse, indsatsområderne 5 og 6 er særlige temaområder.


Handleplanen prioriterer nye initiativer i forlængelse af de gennemførte forundersøgelser vedr. kommunernes risikofinansiering og lokal resiliens inden for beredskabsområdet. Endvidere opprioriteres informationssikkerhed i kommunerne som aktuelt arbejdsfelt.


Nærmere oplysninger hos generalsekretær Svend Tychsen på st@primodanmark.dk