Printed from www.primodanmark.dk
PRIMO satte fokus på lokal resiliens
Printervenlig udgave

Kommunernes beredskaber står over for nye udfordringer. Ikke blot må kommunerne være forberedt på nye uforudsete hændelser. Det økonomiske råderum bliver ikke større i årene fremover.


Med skybruddet den 2. juli 2011 som baggrundstæppe inviterede PRIMO Danmark i samarbejde med Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB) og Kommunaldirektørforeningen (KOMDIR) til konference den 1. marts 2012. Hvorledes udvikles en ny robusthed i kommunen?


Den ekstraordinære hændelse sker i kommunen og den ender i kommunen! Derfor bliver det i en tid med knappe økonomiske ressourcer nødvendigt, at kommunen udvikler et samlet, sammenhængende beredskab og knytter det an til den gryende forståelse og erkendelse af, at civilsamfundet lokalt råder over hidtil uudnyttede ressourcer.


En lang række indlæg og en afsluttende paneldebat belyste aktualiteten og relevansen af denne problemstilling.


PRIMO's formand Claus Thykjær takkede for de mange indlæg og lovede at vende tilbage, når resultatet af konferencen er vurderet nærmere. Deltagerne blev opfordret til at fremsende evt. supplerende bidrag og kommentarer til PRIMO's projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen (njohan@juhl-nielsen.dk).

Du kan læse reportage fra dagen, se præsentationer og programmet her