Printed from www.primodanmark.dk
PRIMO og FKB indgår strategisk samarbejdsaftale
Printervenlig udgave


Download pressemeddelelse

PRIMO og FKB har besluttet at indgå i et samarbejde med henblik på at fremme de to foreningers overordnede arbejde med risikohåndtering.

Risikohåndtering i katastrofesituationer er en væsentlig del af generel risikoledelse, og de to foreningerne har en fælles interesse i at fremme risikoledelse og risikostyring i de danske kommuner.

Som led heri indledes et samarbejde om realiseringen af PRIMOs projekt om kommunal sikkerhed og beredskab. Dette projekt har til formål at fremme den tværgående beredskabsindsats i kommunerne, idet katastrofer typisk rammer en række områder og befolkningsgrupper og derfor kalder på en samordning af indsatsen.

Peter Staunstrup, formand for FKB og beredskabschef i Odense Kommune, siger om det nye samarbejde:

”Det er meget positivt, at PRIMO og FKB har indledt samarbejde. Begge foreninger er blandt de førende i Danmark i deres arbejde med risikohåndtering, og samarbejdet vil gøre det muligt for os at drage nytte af hinandens viden og erfaringer. Sammen kan vi udvikle vores arbejde, og dette vil i sidste ende være til gavn for borgere, der kan føle sig mere sikre, hvis en alvorlig trussel som fx en stor brand eller et terrorangreb skulle opstå”.

FKB får plads i PRIMOs bestyrelse, hvorefter samarbejdet vil tage form i henhold til de to foreningernes mål for fremtiden.

Om FKB (Foreningen af Kommunale Beredskabschefer)
FKBs formål er blandt andet at udvikle og koordinere kommunernes beredskaber, at rådgive Kommunernes Landsforening og at formidle viden om og forståelse for de beredskabsfaglige opgaver og udfordringer. Foreningen har ca. 800 medlemmer og organiserer chefer/souschefer for de enkelte kommunale redningsberedskaber/brandvæsener. Læs mere på www.fkbnet.dk

OM PRIMO (Public Risk Management Organisation)

PRIMO er stiftet af Kommunaldirektørforeningen i Danmark og har til formål at ruste kommunale og offentlige ledere til bedre og mere systematisk at håndtere kritiske risici. PRIMO tæller mere end 900 personlige medlemmer fra størstedelen af landets kommuner og regioner. Medlemmerne udgør kommunaldirektører, forvaltningsdirektører, jurister, konsulenter, risikokoordinatorer m.fl.
Læs mere på www.primodanmark.dk

Kontakt

Bestyrelsesmedlem Ole Borch, beredskabschef i Vejle,
olb@vejle.dk / 7681 2853
Svend Tychsen, seniorrådgiver i PRIMO, st@este.dk / 4045 6364

Download pressemeddelelse