Printed from www.primodanmark.dk
Politisk Forum 2014 - den klimarobuste kommune
Printervenlig udgave

Politisk Forum er KL's største konference på Teknik- og Miljøområdet, primært rettet mod politikere og topembedsmænd. På årets konference den 8.-9. maj i Kolding behandles bl.a. temaet "Den klimarobuste kommune".

PRIMO bidrager med indlæg om erfaringer fra Den robuste kommune.

Temaet er beskrevet i programmet således:

Temamøde 4: Den klimarobuste kommune
 
Storme, skybrud og oversvømmelser er udfordringer kommuner i stigende grad konfronteres med. På dette temamøde arbejder vi med hvordan vi bedst forbereder os på den næste kritiske hændelse og derved sikrer vilkår og tryghed for kommunens borgere og virksomheder. Med udgangspunkt i en generel introduktion og specifikke cases, diskuterer vi bl.a.:
-  Hvordan indarbejdes beredskab, forebyggelse og krisehåndtering i alle dele af kommunens
   forvaltninger?
-  Hvordan fordeles ansvar mellem forvaltninger, redningsberedskabet, borgerne og evt.
   selskaber?
-  Hvordan sikres samarbejde, helhedstænkning og koordination på tværs af ansvarsområder?
-  Hvordan prioriterer vi velfærdsydelser i en krisesituation og planlægger for fortsat drift?

Som oplægsholder medvirker bl.a. projektleder for den robuste kommune Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO samt beredskabschefen i Kolding Søren Ipsen, medlem af PRIMOs bestyrelse som repræsentant for FKB.

Se det samlede program for Politisk Forum 2014 her.