Printed from www.primodanmark.dk
Politisk aftale om redningsberedskabet for 2012
Printervenlig udgave

Der er den 16. november 2011 indgået en bred politisk aftale om redningsberedskabet i Danmark for 2012.


Med aftalen forlænges den eksisterende aftale samtidig med, at der sker en række effektiviseringer og tilpasninger.


I konsekvens af aftalen nedlægges den statslige kriseportal Kriseinfo.dk. I begrundelsen herfor anføres:


"Partierne er derudover enige om at nedlægge kriseinfo.dk, idet det er vurderingen, at beho-vet for krisekommunikation til befolkningen kan varetages uden kriseinfo.dk. Rettidig og korrekt krisekommunikation skal således tilvejebringes - som det allerede er tilfældet i dag - gennem de relevante myndigheders hjemmesider, i overensstemmelse med sektoran-svarsprincippet. Desuden kan myndighedernes krisekommunikation til befolkningen videre-bringes gennem medierne generelt. I den sammenhæng er der indgået en aftale om udsen-delse af beredskabsmeddelelser mellem Beredskabsstyrelsen, DR, TV2/Danmark A/S og de regionale TV2 virksomheder, som medfører, at disse medier er forpligtede til at udsende beredskabsmeddelelser for statslige myndigheder med beredskabsansvar. "


Aftalen medfører desuden at visse ikke-obligatoriske kurser som Beredskabsstyrelsen udbyder, fremover finansieres fuldt ud af kursusdeltagerne.


Endvidere afvikles Beredskabsstyrelsens bidrag til sikkerhedssamarbejdet.


Der skal i 2012 gennemføres en analyse af det samlede redningsberedskab, til sikring af en optimal udnyttelse af redningsberedskabets samlede ressourcer. 


Den samlede aftale af 16. november 2011 vedr. redningsberedskabet i 2012 kan ses her.