Printed from www.primodanmark.dk
Ph.d. afhandling om krisekommunikation
Printervenlig udgave
Nina Blom Andersen fra Roskilde Universitetscenter - ph.d. afhandling om krisekommunikation (DK, 2008)


Uddrag:

Afhandlingen viser, at danske beredskabsmyndigheder har god forståelse for betydningen af at kommunikere med borgere i forbindelse med en trussel. Men der peges også på, at kommunikationen kan tilrettelægges, så borgerne får en endnu bedre forståelse for beredskabets vurderinger og budskaber i varslingssituationer.

Afhandlingen viser derudover, at myndighedernes kommunikation omkring potentielle trusler i et lokalområde har betydning for borgernes håndtering af en farlig situation. Den daglige dialog mellem myndigheder og borgere om forståelser af oplevelse af sikkerhed og tryghed i et lokalområde kan med fordel prioriteres.

Der peges endelig på forskellen mellem myndighedernes og borgernes forståelse af, hvordan der kommunikeres om en ulykke - efter ulykken. Mange borgere har brug for at kommunikere med myndigheder i en længere periode, bl.a. for at få skabt mening med det der er sket, og for at diskutere årsag og ansvar. Men det oplever myndighederne ikke er nødvendigt. Mangel på kontakt til myndigheder efter en ulykke kan skabe frustration og mistillid blandt borgerne, og afhandlingen diskuterer betydningen af, at myndighederne fortsætter kommunikationsindsatsen lang tid efter en ulykke.

Hele rapporten