Printed from www.primodanmark.dk
”Patientsikker kommune”
Printervenlig udgave

Der er store gevinster at hente for patientsikkerheden, hvis man sætter målrettet ind mod såkaldte utilsigtede hændelser på fx landets plejecentre. Sundhedsministeriet og KL igangsætter derfor projektet 'Patientsikker Kommune', der skal nedbringe antallet af eksempelvis fejlmedicineringer og faldulykker på kommunale plejehjem. Projektet drives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

 

Inspirationen til 'Patientsikker Kommune' kommer fra erfaringer fra udenlandske samt tidligere og eksisterende danske projekter som eksempelvis 'Operation Life' og 'Patientsikkert Sygehus', der har haft succes med at nedbringe fejl og utilsigtede hændelser på sygehusene. I det kommende projekt bliver fokus nu rettet mod de kommunale sundhedsydelser - fortrinsvist kommunernes plejecentre.

 

Fem kommuner skal i årene fra 2013 til 2016 udvikle og afprøve forskellige initiativer, der vil fokusere på at nedbringe antallet af fejlmedicineringer, fald og tryksår på plejecentrene. 

 

'Patientsikker Kommune' er udviklet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, og sundhedsministeren hjælper det nu i gang med en bevilling på 3 mio. kr.

 

I 2011 blev der rapporteret 45.000 utilsigtede hændelser kommunalt, og knap 9 ud af 10 hændelser sker på det kommunale ældreområde.

 

Når de første erfaringer er høstet, vil ministeriet, KL og kommunerne se på, hvordan projektet kan køre videre og evt. udbredes til flere kommuner. 

  

Yderligere oplysninger om projektet kan ses her.