Printed from www.primodanmark.dk
Parlamentarisk arbejdsgruppe vedr. beskyttelse af personfølsomme oplysninger
Printervenlig udgave

Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg afgav den 3. juni 2014 beretning om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for en bedre beskyttelse af personfølsomme oplysninger og et effektivt tilsyn med offentlige institutioner såvel som private virksomheders behandling af disse.

 

Udvalgene nåede i enighed frem til, at udvalgene vil tage en række initiativer, hvor regeringen pålægges aktivt at arbejde for en styrkelse af persondatabeskyttelsen, samt at regeringen laver en årlig redegørelse for datasikkerheden, der skal debatteres i Folketinget.

 

Jfr. i øvrigt omtalen af beretningen i PRIMOs nyhedsbrev fra juni 2014.

 

Efterfølgende blev der i overensstemmelse med beretningen nedsat to arbejdsgrupper under henholdsvis Kulturudvalget og Retsudvalget, og beretningen af 3. juni 2014 blev sendt i skriftlig høring. Høringssvar og sammenfattende høringsnotat kan ses her og her.

 

 

Offentlige høringer

 

Arbejdsgruppen om datasikkerhed under Retsudvalget har den 22. oktober og 12. november afholdt to offentlige høringer om de offentlige myndigheders behandling af persondata, herunder følsomme personoplysninger.

 

I forlængelse heraf satte høringerne fokus på mulighederne for en bedre beskyttelse af disse data.

 

Præsentationer fra de nævnte høringer kan ses her og her.

 

PRIMO har i en henvendelse til arbejdsgruppens formand peget på de konkrete erfaringer fra Norge og Sverige og det bagvedliggende arbejde med nationale handleplaner for informationssikkerhed i begge lande.