Printed from www.primodanmark.dk
”På vej mod den robuste kommune”
Printervenlig udgave

PRIMO Danmark og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB) afholder konference om den robuste kommune den 6. september kl. 13 - 17 på rådhuset i Høje-Taastrup. Konferencen afholdes i samarbejde med KOMDIR.

 

De seneste års terrorhandlinger og naturhændelser som f.eks. skybrud, orkaner og kraftigt snefald har understreget behovet for inddragelse af borgere i beredskabet. Men hvordan styrker vi det lokale beredskab gennem øget lokal robusthed?


PRIMOs bestyrelse besluttede på sit møde den 8. september 2011 at iværksætte et projekt vedr. lokal resiliens (lokal robusthed) inden for beredskabsområdet og afholdt den 1. marts 2012 en startkonference herom.


Konferencen den 6. september er en opfølgning på konferencen den 1. marts 2012, med eksempler på konkrete projekter til understøtning af den lokale robusthed. Konferencen giver endvidere en status for den igangværende proces frem mod en ny politisk aftale for det danske nationale redningsberedskab samt for arbejdet med internationale rammer for det samlede, sammenhængende kommunale beredskab.


Baggrund og perspektiv for konferencen er nærmere beskrevet i denne artikel fra FKB's magasin Brandvæsen, nr. 6 august 2012, udarbejdet af projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO. 

 

Program for konferencen den 6. september 2012 og tilmelding ses her.
Af hensyn til pladsbegrænsning beder vi om hurtig tilmelding.

                                                                                                                                                      
Der afholdes uddybende seminar om de internationale pejlemærker for det kommunale beredskab, fredag den 7. september 2012 i København. Seminaret afholdes i samarbejde med Selskabet for Risikovurdering (IDA). Program og tilmelding hertil på https://ida.dk/Arrangementer/ arr. nr. 995050