Printed from www.primodanmark.dk
Overvågning virker ikke
Printervenlig udgave

Af Mads Mostrup Jensen, Danske Kommuner

Videoovervågning kan bruges til at forhindre biltyverier fra parkeringshuse, men kameraerne forhindrer ikke vold. Det er konklusionen i en ny SFI-rapport, men i Århus vil rådmanden alligevel have mere overvågning


Debatten om overvågning af de danske byer raser. Men selv om politikere landet over vil forhindre kriminalitet med kameraer, er det tvivlsomt, om metoden rent faktisk har effekt.

Ifølge en forskningsoversigt fra SFI Campbell, der har set på en række internationale undersøgelser, kan overvågningskameraerne ikke forhindre vold og overfald. Kameraerne kan bruges med succes i eksempelvis parkerings-garager, der er plaget af tyverier, men de har ingen præventiv effekt, når de gælder gadevold, lyder konklusionen fra SFI Campbell.

Resultatet kommer ikke bag på specialkonsulent Carsten Nielsen fra Det Kriminalpræventive Råd.

- Forskningsresultaterne bekræfter vores antagelse om, at overvågning kun har en effekt i afgrænsede rum og over for bestemte typer kriminalitet. Det Kriminalpræventive Råd forholder sig skeptisk overfor tv-overvågning i det offentlige rum, indtil vi får klarlagt de langsigtede konsekvenser af over-vågningen, udtaler han.

I Århus Kommune vil socialrådmand Gert Bjerregaard (V) dog fortsat arbejde for overvågning af uroplagede kvarterer.

- Videoovervågning er naturligvis ikke noget vidundermiddel, som vil fjerne al kriminalitet. Men når politiet er glad for kameraerne, fordi de er en god hjælp til opklaringen, så skal vi bakke op, siger rådmanden.

Ønsket om overvågning stammer fra boligforeningerne i de socialt belastede kvarterer. De skal selv betale for udstyret, men Gert Bjerregaard er på kommunens vegne klar til at støtte initiativet økonomisk.

Læs mere