Printed from www.primodanmark.dk
Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver
Printervenlig udgave


Formålet med denne analyse vedrørende organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver, er at identificere og fremhæve de muligheder og perspektiver, som ligger i at indrømme det kommunale rednings-beredskab en større rolle i forhold til kommunens øvrige opgavesæt på tværs af de forskellige forvaltningssektorer og kommunegrænserne.

Hvor det er den respektive kommunalbestyrelse, som bærer ansvaret for at
redningsberedskabet indfrier de i beredskabslovgivningen omtalte krav og for at
tilrettelægge et redningsberedskab, der kan yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats set i forhold til de lokale risici, er landets redningsberedskab opbygget som et enstrenget niveudelt beredskab.

Organisationen af redningsberedskabet, som et enstrenget niveaudelt beredskab, indrømmer ikke blot landets kommuner mulighed for at trække på bistand fra de kommunale støttepunkter og statslige beredskabscentre, men vil samtidig kunne spare kommunerne for en række unødvendige omkostninger i forbindelse med duplikeringer af i forvejen eksisterende statslige materiel-beholdninger m.m.

Således rettes fokus på udviklingspotentialet og mulig samtænkning af kommunale opgavefunktioner, herunder stordrifts- og uddannelsesmæssige fordele samt integration af udsatte børn og unge m.m. i forbindelse med en kommunal bibeholdelse eller hjemtagelse af brandslukningsopgaven samt muligheder for at gøre optimal anvendelse af samfundets samlede ressourcer.

Læs analysen her