Printed from www.primodanmark.dk
OPP og risikodeling
Printervenlig udgave

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i oktober 2012 offentliggjort en undersøgelse af erfaringerne fra de eksisterende 13 danske OPP-projekter. Undersøgelsen viser, at OPP kan skabe mere innovative løsninger og højne kvaliteten af de offentlige bygge- og anlægsprojekter.

 

Dette sker bl.a. ved at en række risici er overført til den private leverandør i projekterne, fx risici for overholdelse af tidsplanen og risici, der er forbundet med langsigtet drift og vedligeholdelse af anlægget.

 

Ved at indgå OPP om offentlige bygge- og anlægsprojekter vurderer langt de fleste af de offentlige myndigheder, at de har opnået en række totaløkonomiske fordele blandt andet i form af mere innovative løsninger og bedre kvalitet i byggeriet.

 

Samtidigt har størstedelen af de OPP-projekter, som er taget i brug, været klar til den aftalte tid eller tidligere, og de er gennemført uden større budgetoverskridelser. De offentlige myndigheder oplever, at samarbejdet med den private part har fungeret godt.

 

Selvom de offentlige myndigheder oplever OPP-projekterne som succesfulde, vurderer omkring halvdelen, at de har brugt væsentligt flere ressourcer på udbudsprocessen, end de forventede.

 

I et offentlig-privat partnerskab varetager de private virksomheder anlæg, vedligeholdelse og løbende drift af offentlige projekter i en periode på typisk op til 25 år.

 

De 13 danske OPP-projekter omfatter blandt andet etableringer af nye parkeringshuse, daginstitutioner og skoler. Anlægssummerne spænder fra 25 millioner kroner til over en milliard kroner.

 

Undersøgelsen af erfaringerne fra de offentlig-private partnerskaber kan læses her. Erfaringerne med risikodelingen mellem den offentlige myndighed og den private leverandør er nærmere beskrevet i kapitel 8.