Printed from www.primodanmark.dk
OPP i større bygge- og anlægsprojekter
Printervenlig udgave


Hvad koster det at vælge den ene model frem for den anden? Det var et af de spørgsmål, der ivrigt blev diskuteret på PRIMOs seminar den 5. november 2010 i Kolding, hvor PRIMO for anden gang satte fokus på fordele og ulemper ved OPP i større bygge- og anlægsprojekter. Seminaret blev afholdt i samarbejde med MT Højgaard, Kommunalteknisk Chefforening og Økonomidirektørforeningen.

Af Maren Egedorf, EIRM, PRIMOs sekretariat.

Flere deltagere på seminaret mente, at individuelle holdninger til OPP er mere præget af ideologi end fakta, og at mange i forsøget på at fremhæve den ene model frem for den anden sammenligner pære og bananer. Derfor var der en generel efterspørgsel på data, der vil gøre en sammenligning mulig og som kan danne grundlag for udarbejdelse af kvalificerede beslutningsgrundlag til kommunalpolitikere, der bl.a. kan vise, om OPP er dyrere end traditionelle entrepriser.

Fordele og udfordringer ved OPP
En af de store udfordringer ved OPP handler ifølge deltagerne om, hvordan man får solgt OPP-tankegangen til de kommunale politikere. I en OPP-konstruktion mister kommunen budgetfrihed og dermed råderum, og det er ikke en umiddelbar sællert. Der er flere lovmæssige krav, som kommunen kan have svært ved at leve op til, hvis man ikke bevarer det økonomiske råderum som vedligeholdskontiene repræsenterer for kommunerne.

En OPP kontrakt er en aftale mellem en offentlig part, en kommune for eksempel, og et OPP selskab om projektering, opførelse, finansiering og efterfølgende drift af den offentlige bygning, i typisk 20 – 30 år. Byggeriet kan efter kontraktens udløb leveres tilbage til den offentlige part i en nærmere bestemt aftalt stand, hvilket indtil nu har været lig nybygget tilstand. Det indebærer at levedygtighed, drift og vedligehold tænkes ind i byggeriet fra starten – både i forbindelse med valgt arkitektur, indretning og materialevalg, og at bygninger bliver vedligeholdt fra dag 1.

Udgifterne hertil er en fast del af den ydelse, som kommunen løbende betaler til OPP-konsortiet i kontraktperioden, med start den dag byggeriet tages i brug. Det betyder, at skatteborgerne løbende betaler for den daglige brug af bygningerne, herunder også for afskrivninger på samme.

Materialevalget er typisk bedre i en bygning, der er opført i et OPP, og derfor også dyrere i anlægsummen. Dette sammenholdt med det forhold, at derfra begyndelsen er afsat og låst midler til vedligehold, som løbende realiseres, er med til at sikre en permanent høj standard i byggeriet over hele perioden.

Der betales altså for en lang række ydelser og opgaver fra den dag byggeriet tages i brug, og det fastlåser, som ovenfor nævnt, kommunens økonomiske råderum. Det er nok en af de faktorer, der spiller ind, når mange mener, at OPP projekter er dyrere end andre typer af anlæg. Men er de det? Det ved man faktisk ikke, mente flere deltagere.

Det ønskede deltagerne på seminaret mere information om og dokumentation for. Der er efterhånden flere OPP projekter i Danmark, som man vil kunne bruge i en sammenlignende analyse. Et udpluk af de forhold man ønsker sammenlignelige data for er:

• om renten i virkeligheden er højere for OPP konsortiet end for kommunen, eller om den umiddelbare forskel afspejler, at OPP konsortiet indregner en pris på de risici, der tages

• Hvad betyder det i den samlede betragtning, at kommunen kan deponerer den sparede investering, hvis den vælger et OPP?

• Hvad betyder OPP økonomisk for kommunens muligheder for at låne bygningen, for eksempel skolen, ud til andre formål end skoleundervisning? Det kan være til aftenskole, sportsklubber mv.

Videre læsning
Dansk Byggeri har flere gange sat fokus på, hvad vedligeholdelsesefterslæbet på offentlige bygninger koster skatteborgerne både på kort og langt sigt. Senest har de fået lavet en analyse af Rambøll ”'Konsekvensanalyse af kommunalt bygningsvedligehold' af oktober 2010, som du kan læse her.

Derudover er problematikken behandlet i Dansk Bygeri Barometer fra oktober 2010. Du kan læse det
her.

Anvendt kommunal Forskning, AKF, har et nyhedsbrev, der hedder ”OPP Nyt”. Du kan tilmelde dig og læse det sidste
her.

Præsentationer fra dagen:

Jens Nyhus, MT Højgaard
Hvilke ’kommunale’ risici i større bygge- og anlægsprojekter imødeser OPP-modellen, på både kort og lang sigt?

Kurt Lopdrup, Haderslev Kommune
En kommunes erfaringer med OPP: Vildbjerg Skole, Herning

Asser Olesen, DnB NOR
Hvilke finansielle risici ved større bygge-og anlægsprojekter imødegås ved OPP?

Lars Olaf Larsen, Dan-Ejendomme as
Hvordan optimeres de risici, som større bygge- og anlægsprojekter udgør for kommunerne på ejendomsdriften, på den lange bane?

Jørgen Christiansen, Langeland Kommune
En kommunes erfaringer med OPP: Ørstedskolen, Langeland

Download program

I marts 2010 afholdt PRIMO en lignende seminar i Roskilde. Du kan læse en artikel fra seminaret her.