Printed from www.primodanmark.dk
Openway: Introduktion til risikovurdering
Printervenlig udgave
Anbefalinger om netværk og sikkerhed udarbejdet af Mogens Lind Hansen, Tietgenskolen. (2005)

Uddrag:

Sikkerhedsforanstaltninger koster tid og penge - noget vi kun vil spendere, hvis det tjener et fornuftigt formål: beskyttelse mod de trusler og angreb, som er sandsynlige - forudsat at det, der beskyttes, har større værdi end omkostningerne ved beskyttelsen. Ved en risikovurdering vil man derfor prøve at få overblik over:

  • Værdier og ressourcer, som kunne tænkes at være sårbare.
  • Potentielle trusler eller angreb, som vore værdier kan blive udsat for.

Nøgleord
Håndbog, eksempel; it-sikkerhed; operationelt og taktisk niveau.

Introduktion til risikovurdering