Printed from www.primodanmark.dk
Opdateret vidensplatform omkring risikoledelse i danske kommuner
Printervenlig udgave

Den frit tilgængelige vidensplatform Viden om risikoledelse, der blev lanceret i efteråret 2010, er blevet opdateret, bl.a. på baggrund af ændringer i lovgivningen, forespørgsler og generel udvikling.


Hensigten med vidensplatformen og vidensdelingen er at understøtte og opbygge viden om risikoledelse i den kommunale sektor generelt, set i et helhedsorienteret perspektiv.

Vidensplatformen er dog også relevant og anvendelig for den øvrige offentlige sektor samt til dels den private sektor.

 

Det helhedsorienterede perspektiv på risikoledelse relaterer sig til henholdsvis Økonomi, Jura, HR, IT, Kommunikation samt Risikoledelse. Hvert af de overordnede områder er opdelt i centrale og relevante risiko- og indsatsområder, som man kan gå i dybden med eller få inspiration fra til risikoidentifikation og risikoledelse.

 

Den mulige anvendelse er derfor rettet mod såvel kommunaldirektører (og ledere generelt) samt risikokoordinatorer (eller funktionsansvarlige generelt). En kommunaldirektør eller leder kan få et hurtigt overblik eller introduktion til risikoledelse i et helhedsperspektiv. En risikokoordinator, risk manager eller funktionsansvarlig kan få inspiration og viden i relation til risikostyring i forhold til en given risiko.

 

Vidensplatformen dækker p.t. følgende konkrete områder:

 

vidensdeling_model
 

 

 

Den tilgængelige viden stilles frit til rådighed i et fælles samarbejde mellem anerkendte eksperter og fagfolk fra PRIMOs partnerkreds bestående af Willis, Bech-Bruun, Gjensidige, BDO Kommunernes Revision, Systematic samt Danske Bank.

 

Vidensplatformen er tilgængelig her eller fra PRIMOs hjemmeside. Bemærkninger til platformen samt ideer til forbedringer sendes til Svend Tychsen, st@primodanmark.dk