Printed from www.primodanmark.dk
Nytænkning eller udrangering?
Printervenlig udgave
Artikel fra Branvæsen (DK, 2007).

Skal redningsberedskabets lokalkendskab i fremtiden komme kommunen yderligere
til gavn eller skal den kommunale redningstjeneste i fremtiden være del af den
statslige sektororientering og silo-tænkningen? Niels Johan Juhl-Nielsen om fremtidens beredskab.

Mens antallet af branddøde og trafikdøde er faldende, fortæller statistikker, at andre og nye dødsårsager og nye risici, der reducerer livskvaliteten, sikkerheden og
trygheden dukker op. Men hvilken sikkerheds- og risikokultur ønsker vi at udvikle? Yderpunkterne er en ”buttom-up model”-baseret på et personligt ansvar og
med kommunen som basisenhed – og en ”top-down model” ud fra principper om
sektoransvar. Hjemmeværnet og Forsvarsministeriet tilbyder sig fra deres side, og fra anden side har kommunerne udviklet ”risikoledelse” i samarbejde med kommunaldirektørerne. I hvilken retning bør det kommunale redningsberedskab
udvikle sig?

Læs resten af artiklen i pdf. her