Printed from www.primodanmark.dk
Nyt værktøj til sundhedsplanlægning
Printervenlig udgave

Et nyt planlægningssystem fra Sundhedsstyrelsen giver kommunerne mulighed for at sammenholde regionale sundhedsdata med kommunaløkonomiske data.

Hvordan ser sygedagpengemodtagernes forbrug af sundhedsydelser ud i kommunen? Hvor store er sundhedsudgifterne i et bestemt geografisk område?

Mange kommuner har behov for mere detaljerede informationer, end eSundhed tillader. Nu kan behovet opfyldes med hjælp fra Sundhedsstyrelsens nye planlægningssystem, Kommunaløkonomisk Sundhedsinformationsgrundlag (KØS).

KØS er en udvidelse af det datagrundlag, der ligger til grund for opgørelserne af den kommunale (med)finansiering. Værktøjet giver kommunerne mulighed for at sammenholde regionale sundhedsdata med kommunaløkonomiske data.

Udbygges med arbejdsmarkedsdata og kommunale omsorgsdata
I første omgang kan kommunerne få adgang til KØS ved at besøge Sundheds-tyrelsen og bruge en af styrelsens computere. I løbet af 2009 bliver der op-ettet fjernadgang til KØS gennem Sundhedsdatanettet, så kommunerne kan lave deres egne træk hjemmefra.

I den nærmeste fremtid vil KØS blive udbygget med arbejdsmarkedsdata og kommunale omsorgsdata.

KØS er udviklet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, KL og en række kommuner

Læs mere