Printed from www.primodanmark.dk
Nyt laboratorium til 48 mio. kr. til offentlig-privat samarbejde om velfærd
Printervenlig udgave

Kommuner, regioner og erhvervslivet skal samarbejde, så virksomhederne kan sælge ydelser på fx ældre- og handicapområdet i Danmark og udlandet. Projektet ’Laboratorium for offentlig-privat in-novation’ skal skabe øget fokus på offentlig-privat samarbejde og innovation i kommuner og regioner.

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen:

· Erfaringerne viser, at offentligt/privat innovation og samarbejde kan skabe vækst, arbejdspladser og velfærd. Jeg forventer, at det nye laboratorium vil bidrage med løsninger, der giver mere velfærd for borgerne, bedre samfundsøkonomi, og at virksomhederne får nye muligheder for at komme ind på et potentielt stort vækstmarked på det velfærdsteknologiske område.

Projektet ”Laboratorium for offentlig-privat innovation” skal gennemføre en række demonstrationsprojekter. Et af dem undersøger værdien af offentlig-privat innovation til at udvikle intelligente badeværelser, der kan gøre patienterne mere selvhjulpne under indlæggelsen. Hermed effektiviseres arbejdsgangene.

Projektets overordnede formål er at skabe grundlag for en kraftig vækst i offentlig-privat innovation og samarbejde. Hermed er projektet i tråd med den OPS-strategi, som Økonomi- og Erhvervsministeriet offentliggør i efteråret, hvor det er et mål, at kommunernes konkurrenceudsættelse øges til 31,5 % i 2015 – mod 25 % i dag.

Projektets budget er 48 mio. kr., hvoraf 19,3 mio. kr. kommer fra EU’s Regionalfond/Den konkurrenceudsatte pulje og 9,7 mio. kr. fra statslig medfinansiering. Resten kommer fra regional og privat finansiering.

Projektet bringer Servicestyrelsen, de fem regioner, en lang række kommuner, private virksomheder og erhvervsrådgivere sammen i ét og samme projekt.

Fakta om Laboratoriet for offentlig-privat innovation

Projektets overordnede formål er at skabe grundlag for vækst i offentlig-privat innovation og samarbejde (OPI/OPS-projekter). Det skal blandt andet ske ved, at der:

· Gennemføres fem store demonstrationsprojekter, der nytænker den offentlige opgaveløsning:

1. Udvikling af nye teknologier og servicekoncepter i forbindelse med nyt sygehusbyggeri
2. Nye løsningskoncepter inden for tværsektorielle patientforløb
3. OPI samarbejder om udvikling af Living Lab (botilbud for senhjerneskadede)
4. Patienternes hus
5. Brugerdreven sundhedsinnovation – fra idé til værdiskabelse.

Læs mere
her

Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet