Printed from www.primodanmark.dk
Nyt helhedsorienteret beredskab
Printervenlig udgave
Artikel om det nye beredskabsforlig, der træder i kraft i januar 2007 (DK, 2005)

Uddrag:

Engang var militær, politi og brandvæsen det eneste beredskab.

I dag omfatter den civile sektors beredskab bl.a.: Risiko- og sårbarhedsanalyse, forebyggelse, sårbarhedsreducerende foranstaltninger, forberedelse, indsats, og genopretning.
Alt dette danner til sammen et helt nyt udgangspunkt for det beredskabsforlig, som skal gælde fra januar 2007 - samme tid som den nye kommunalreform træder i kraft.

Læs mere: BRANDVÆSEN november 2005