Printet fra www.primodanmark.dk,
Nyt fra bestyrelsen

PRIMO Danmark nedlægges med udgangen af 2014. Dette blev besluttet ved en ekstraordinær generalforsamling tidligere på året.

 

En række af foreningens initiativer og aktiviteter videreføres af hidtidige samarbejdspartnere, og den opbyggede viden og de udviklede værktøjer vil fortsat være offentlig tilgængelig.

 

Sidste nyhedsbrev udsendes til foreningens medlemmer og samarbejdspartnere december 2014. 

 

Foreningen blev stiftet i 2005 på initiativ af Kommunaldirektørforeningen i Danmark, og Kommunaldirektørforeningen vil i 2015 på forskellig vis markere de resultater, der er opnået gennem de 10 år med PRIMO.