Printed from www.primodanmark.dk
Nyt Center for Sikker By
Printervenlig udgave


Rødt lys til bandekriminalitet i København


Københavns syv borgmestre drøfter i dag i Økonomiudvalget arbejdet med at forebygge bandekriminalitet.

Mødet i dag er startskuddet i arbejdet med at styrke Københavns Kommunes kriminalpræventive indsats – som blandt andet skal gøre det sværere for banderne at rekruttere nye medlemmer blandt byens unge.

»Jeg har en klar målsætning om, at vi kan stoppe rekrutteringen af nye medlemmer til banderne i løbet af de næste år. Vores indsats går på at forhindre nyrekruttering af fremtidens unge til banderne, mens politiet skal bekæmpe bander ved at tage de kriminelle markeder fra dem og holde dem under konstant observation,« siger overborgmester Frank Jensen.

Det nye Center for Sikker By skal koordinere de 400-500 kommunale medarbejdere, som i forvejen arbejder med at forebygge ungdomskriminalitet, så de kan gå mere målrettet og ambitiøst til værks.

Det nye center skal koordinere indsatsen og formidle viden om effektfulde aktiviteter. Det kan for eksempel være Den Korte Snor, der hanker op i urolige eller truende unge, der har været involveret i kriminalitet. Centret får fem-seks medarbejdere og Per Larsen som særlig rådgiver.

Køreplanen
Tiltag, der virker, skal styrkes.
Tiltag uden effekt droppes.

I dag drøfter Økonomiudvalget de første ønsker til fælles mål for det strategiske arbejde med at forebygge bandekriminalitet.

19. januar præsenteres Økonomiudvalget for forslag til proces for udarbejdelse af mål og retning og ansvarsplacering i styrkelsen af det kriminalpræventive arbejde.

Fra 20. januar til 1. april knyttes nøglemedarbejdere og aktiviteter til strategien. Indsatsen drøftes med de mange aktører, der arbejder med kriminalpræventivt arbejde.

1. april til 1. september: Prioritering af det videre arbejde.