Printed from www.primodanmark.dk
Nye vejledninger om udbud i 2014
Printervenlig udgave

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fortsætter i 2014 vejledningsindsatsen for at skabe større klarhed over udbudsreglerne. Samtidig byder det nye år på en række nye analyser af offentlig-privat samarbejde.

I løbet af 2014 vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sende en række nye vejledninger om udbud på gaden.
 
Vejledningerne kommer blandt andet til at handle om følgende:
- vejledning om sociale- og grønne hensyn i udbud
- vejledning om kontraktopfølgning
- vejledning om sortimentsudbud
- vejledning om totalomkostninger i udbud
- vejledning om udbud af opgaver til vidensrådgivere
- vejledning om funktionskrav i udbud
- vejledning om arbejdsklausuler i udbud
 

Regeringen ønsker at fremlægge et forslag til en dansk udbudslov i næste Folketingssamling og har derfor nedsat et Udbudslovsudvalg.

Udvalget har til opgave at udarbejde "en dansk udbudslov, der skal sikre større klarhed og fleksibilitet for virksomheder og ordregivere, herunder i forhold til nye udbudsformer."

EU's ministerråd har netop vedtaget det nye udbudsdirektiv, som kommer til at danne grundlag for udbudsloven.

Direktivet åbner for flere nye muligheder, blandt andet for at justere i eksisterende kontrakter, bedre mulighed for dialog mellem ordregiver og leverandør samt øget brug af elektroniske udbud. Myndighederne får også mulighed for at stille krav om miljømærker i deres udbud.
 
Læs mere om Udbudslovsudvalgets arbejde her.