Printed from www.primodanmark.dk
Nye regler om overtrædelser af udbudsreglerne
Printervenlig udgave


Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten.

Der er tale om en væsentlig stramning af udbudsreglerne, som har betydning for alle ordregivere.

Fremover vil ordregivere risikere, at kontrakter indgået i strid med udbudsreglerne erklæres uden virkning, hvilket betyder, at ordregiver kan blive pålagt at ophæve kontrakten.

Derudover indføres der økonomiske sanktioner/bøder til ordregivere, der overtræder udbudsreglerne. Bøderne får en ganske betragtelig størrelse på op til 5 % af kontraktsummen, dog maks. 10 mio. (for førstegangsovertrædelser).

De nye regler indebærer også, at klager indgivet i standstill-perioden automatisk får opsættende virkning i op til 30 dage. Ordregivere må derfor påregne, at et udbud kan tage længere tid end tilfældet er i dag.

Konsekvenserne af ikke at overholde udbudsreglerne er således væsentligt skærpet med de nye regler. Det nærmere indhold af de nye regler omtales i det følgende.

Læs mere