Printed from www.primodanmark.dk
Nye rammer for konkurrenceudsættelse og offentligt-privat samarbejde
Printervenlig udgave

Som omtalt i PRIMOs nyhedsbrev for maj 2012 har regeringen den 17. april, med støtte fra Liberal Alliance og Enhedslisten, vedtaget at det fremover alene er op til den enkelte kommunalbestyrelse og regionsråd at vurdere, hvordan de får private til at løse opgaverne.


Tidligere var det muligt for indenrigsministeren at fastsætte hvilke og hvor stor en andel af opgaverne, kommuner og regioner skulle konkurrenceudsætte.


I aftalen af 10/6 2012 om kommunernes økonomi for 2013 lægges der nu endvidere op til en kraftig forenkling af udbudsreglerne og en række nye former for samarbejde og udbud.


Nye former for samarbejde og fleksible udbudsformer, som fx funktionsudbud, udbud efter forhandling og offentlig-private partnerskaber, skal medvirke til at forbedre kommunernes muligheder for at inddrage private aktører i opgaveløsningen.


Samtidig skal gode erfaringer med offentlig-privat samarbejde udbredes, så kommunerne kan lære af hinanden.


Aftalen af 10/6 2012 om kommunernes økonomi for 2013 kan i sin helhed ses her.