Printed from www.primodanmark.dk
Nye metoder til tidlig opsporing af udsatte børn
Printervenlig udgave

Nyt idékatalog giver kommunerne inspiration til at sikre den tidlige indsats over for socialt
udsatte børn.

 

I idékataloget præsenteres Opsporingsmodellen, som er resultatet af tre års arbejde med at udvikle og afprøve nye og effektive metoder til at opdage de tidlige signaler hos børn, der ikke trives.

 

KORA har udviklet Opsporingsmodellen sammen med UdviklingsForum og Assens, Norddjurs, Haderslev, Viborg og Vordingborg Kommuner. Socialstyrelsen har været initiativtager og finansieret projektet.

 

I idékataloget beskriver kommunerne gode eksempler på, hvordan Opsporingsmodellens enkelte elementer anvendes i praksis.

 

Læs rapporten her.


KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, er en fusionering af AKF, DSI og KREVI.

 

KORA leverer anvendelsesorienteret og praksisnær viden til og om kommuner og regioner. Formålet er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

 

Årsprogram og opgaveprofil 2013 kan ses her