Printed from www.primodanmark.dk
Nye målepunkter for den kommunale sundhedsindsats
Printervenlig udgave


Kommunernes arbejde med sundhed kan fremover følges på en række udvalgte kerneydelser.

Sundhedsstyrelsen og Danmarks Statistik har offentliggjort de første 19 ud af i alt 27 udvalgte sundhedsindikatorer på det kommunale område, som skal belyse seks områder:

  • alkoholmisbrug
  • stofmisbrug
  • børnesundhed
  • hjemmesygepleje
  • forebyggelse og sundhedsfremme
  • genoptræning efter udskrivning

Alle indikatorer er klar om et år
Beslutningen om at monitorere den kommunale sundhedsindsats udspringer af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2006.

Her blev det besluttet, at der skal opgøres nationale indikatorer for alle de store kommunale sektorområder, herunder sundhedsområdet. Dokumentationsprojekterne er forankret i Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder (STS).

Samtlige indikatorer vil være offentliggjort til sommeren 2011. Herefter offentliggøres indikatorerne årligt i maj måned.

Læs mere på Folkesundhed.dk