Printed from www.primodanmark.dk
Nye kræfter til IT-sikkerhedskommiteen
Printervenlig udgave

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen har netop udpeget medlemmer til IT-
sikkerhedskomiteen for perioden 2010-13.

Medlemmerne repræsenterer et bredt udsnit af organisationer og myndigheder,
der alle har en væsentlig interesse i, at Danmark har et højt it-sikkerhedsniveau på tværs af samfundets sektorer.

Den nye sammnsætning kan ses på ministeriets hjemmeside
www.vtu.dk

IT-sikkerhedskomiteen har med sin forlængelse fået et kommissorium, der angiver fokusområder, som komiteen skal beskæftige sig med. Det drejer sig bl.a. om privatlivets fred, fremme af sikker adfærd, digital forvaltning og produktsikkerhed.

Komiteen har i april 2010 udgivet publikationen Privatlivets fred, der kan hentes
www.itst.dk